Välkommen till Jexmo Borderterrier

Yla (Jexmo Yla) och Ruth (Jexmo Won In A Million)

Borderterrieruppfödare sedan 2004. En småskalig uppfödning i hemmiljö där hundarna lever som familjemedlemmar.

Under vinter våren planeras två kullar, se mer under "Planerade kullar". Hör av dig om du är intresserad eller har frågor.

Kennel Jexmo är stolt över att ha erhållit två BPH-diplom som uppfödare! Fram till januari 2023 har 34 Jexmo-hundar genomfört BPH.

Uppdaterat

2023-09-27 Planerade kullar
2023-04-02 Nyheter, planerade kullar
2023-02-04 Planerade kullar
2022-11-20 Planerade kullar
2022-11-15 Nyheter
2022-06-12 Nyheter, Planerade kullar