Välkommen till Jexmo Borderterrier

SE JV-17 Jexmo Quarter "Monty"

Borderterrieruppfödare sedan 2004. En småskalig uppfödning i hemmiljö där hundarna lever som familjemedlemmar.

Uppdaterat

2018-02-18 Aktuell kull
2018-02-12 Minnelsunden, Aktuell kull, Jexmo
                    Quiz, Q-kullen
2018-02-06 Planerade kullar
2018-02-04 Aktuell kull
2018-01-20 Aktuell kull, Jexmo Macklemore
2018-01-17 Minneslunden
2018-01-13 Nyheter, Aktuell kull, Jexmo
                    Nottingham
2018-01-09 Nyheter
2018-01-07 Planerade kullar
2018-01-06 Nyheter, Planerade kullar
2018-01-01 Nyheter, Om Kennel Jexmo