Välkommen till Jexmo Borderterrier

Tre generationer - Ester, Zally och Saga på "Karrastocken"

Borderterrieruppfödare sedan 2004. En småskalig uppfödning i hemmiljö där hundarna lever som familjemedlemmar.

Uppdaterat

2019-02-18 Aktuell kull
2019-02-12 Aktuell kull, Nyheter
2019-02-06 Aktuell kull, Nyheter
2019-01-29 W-kull, Nyheter, Jexmo Ragna Rocka,
                    Jexmo Scarlett, Jexmo Skywalker
2019-01-13 Nyheter, Aktuell kull
2018-12-08 Aktuell kull, Kommande kull, Aktuell
                    parning
2018-10-16 Jexmo Olivia N-J, Jexmo Nottingham
                     Jexmo Quaint, Aktuell parning,
                    Kommande kullar, Minneslunden
2018-06-05 Nyheter, Kennelträff
2018-06-03 Nyheter
2018-06-02 Nyheter
2018-05-13 U-kullen